Co z "Białym Słoniem"
Dodane przez Jacek Wnuk dnia Grudzień 09 2012 19:17:16
Co z "Białym Słoniem"

Ruszyła odbudowa Obserwatorium Astronomicznego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze.

Projekt zyskał przychylność Prezydentów RP oraz Ukrainy i został umieszczony we Wspólnym Komunikacie Prezydentów „Wspólne wyzwania – nowe wymiary partnerstwa strategicznego”Rozszerzona zawartość newsa
Co z "Białym Słoniem"


POLSKO-UKRAIŃSKIE CENTRUM SPOTKAŃ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ

Koncepcja uruchomienia Polsko-Ukraińskiego Centrum Spotkań Młodzieży Akademickiej powstała jako wspólna idea Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Projekt Centrum Spotkań składa się z trzech części:

  1. Odbudowy budynku przedwojennego Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze;

  2. Budowy nowego budynku Polsko-Ukraińskiego Domu Spotkań Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie;

  3. Odbudowy domu Stanisława Vincenza w Bystrzu;

Projekt zyskał przychylność Prezydentów RP oraz Ukrainy i został umieszczony we Wspólnym Komunikacie Prezydentów „Wspólne wyzwania – nowe wymiary partnerstwa strategicznego” z grudnia 2007 roku oraz w „Mapie Drogowej Współpracy RP i Ukrainy”, podpisanej we wrześniu 2009 roku.

W dniu 21 grudnia 2009 roku Projekt został objęty honorowym patronatem Prezydenta RP oraz Prezydenta Ukrainy i ponownie znalazł się w „Mapie Drogowej Współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w latach 2001-2012”, podpisanej 3 lutego 2011 roku.

Pierwszy element Projektu – Odbudowa budynku przedwojennego Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze – otrzymała dwukrotne dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.


Pierwsze zadanie współfinansowane ze środków MKiDN zrealizowane zostało w 2011 roku i objęło opracowanie dokumentacji remontowo-konserwatorskiej odbudowy d. Obserwatorium.

W ramach drugiego zadania, przewidzianego na 2012 rok – którego realizacja właśnie dobiega końca – przystąpiono do właściwych prac konserwatorsko-zabezpieczających, obejmujących następujące działania w korpusie głównym budynku:

- uzupełnienie części murów;

- wykonanie stropów;

- wykonanie pokryć dachowych;

Jak widać na załączonym zdjęciu, dach nad korpusem głównym uzyskał już docelowe pokrycie blachą miedzianą.

Inwestycja realizowana jest przez wykonawców ukraińskich, przy wsparciu i opiece merytorycznej ekspertów z Polski.

Partnerem obu Uniwersytetów przy realizacji przedsięwzięcia jest Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”.

Prace będą kontynuowane w najbliższych latach.

Drugi element Projektu – Budowa nowego budynku Polsko-Ukraińskiego Domu Spotkań Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie – otrzymał dotację z rady obwodowej w Iwano-Frankiwsku na przygotowanie dokumentacji projektu wykonawczego. W wyniku konkursu współorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski wyłoniona została koncepcja projektowa budynku.

Uniwersytety podejmują również starania o uzyskanie dofinansowania realizacji trzeciego elementu Projektu - Odbudowy domu Stanisława Vincenza w Bystrzu. Realizacja inwestycji ma na celu podkreślenie pamięci o tym wybitnym polskim pisarzu – prozaiku i eseiście, miłośniku i znawcy Huculszczyzny i Pokucia, autora m.in. cyklu „Na wysokiej Połoninie”, który jest podziwiany i uznawany zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Odbudowany budynek ma być nie tylko miejscem pamięci, ale również służyć miejscowej ludności m.in. jako ośrodek szkoleniowy, szczególnie w zakresie organizacji przedsięwzięć turystycznych, w tym agroturystyki. Poza Studium Europy Wschodniej, jednostką Uniwersytetu Warszawskiego szczególnie zaangażowaną w realizację tego przedsięwzięcia jest Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UW.


Źródło: Departament Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fot. Jurij Łukaszuk